Nagradne igre

Zabavna otroška doživetja

Poskočni slon in eksplozivni polž prinašata zabavna otroška doživetja v vodnem mestu Atlantis.

Nagradna igra je zaključena. Oglejte si zapisnik nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujete na dva načina, in sicer:

        • zberete 8 znakov z notranjosti pokrova otroških čajev 1001 cvet – in sicer s čaja Eksplozivna češnja cola 50 g in/ali čaja Poskočna jagoda 50 g. Pri tem ni pomembno, koliko posameznih znakov zberete, ključno je, da zberete skupno 8 znakov;

ali

        • narišete risbo ali napišete pesem, v kateri nastopata junaka otroških čajev – poskočni slon in eksplozivni polž.

V glavnem žrebanju bomo podelili:

    • 5 x praznovanje rojstnega dne v Atlantisu

Nagradna igra poteka do vključno 31. 12. 2014. Nagradno žrebanje bo potekalo 5. 1. 2015, seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v sedmih dneh po žrebanju na spletni strani www.1001.cvet.si. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema tudi pisno obveščeni.

Prvih 800 pošiljateljev, ki bodo pravočasno poslali pravilno izpolnjen kupon z zbranimi 8 znaki z notranjosti pokrova novih otroških čajev 1001 cvet, bomo nagradili z otroško vstopnico za Atlantisov Svet doživetij. Število nagrad je omejeno, razdelili jih bomo po vrstnem redu, kakor bodo prihajali kuponi.

Za več informacij o nagradni igri, nagradah in pogojih sodelovanja poglejte LETAK (.pdf) ali preberite pravila in pogoje sodelovanja spodaj.

______________________________________________________________

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Čaj za otroke in zabavna otroška doživetja«

Organizator

Organizator nagradne igre je družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana (v nadaljevanju kot: organizator).

Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Čaj za otroke in zabavna otroška doživetja« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Namen nagradne igre je nagrajevanje zvestih potrošnikov in promocija blagovne znamke 1001 cvet.

Nagradna igra se začne 15. 10. 2014 ob 00:00 uri in se zaključi 31. 12. 2014 ob 24. uri. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.1001cvet.si in na nagradnih letakih na prodajnih mestih trgovskih verig Spar, Interspar, Tuš in Mercator po Sloveniji.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe, mladoletne osebe pa z izrecnim privoljenjem njihovih zakonitih zastopnikov, s stalnim prebivališčem v Sloveniji (v nadaljevanju kot: udeleženci), ki v času trajanja nagradne igre:

– zberejo 8 znakov z notranjosti pokrova otroških čajev 1001 cvet – in sicer s čaja Eksplozivna češnja cola 50 g in/ali čaja Poskočna jagoda 50 g. Pri tem ni pomembno, koliko posameznih znakov udeleženci zberejo, ključno je, da zberejo skupno 8 znakov;

ali

narišejo risbo ali napišejo pesem, v kateri nastopata junaka otroških čajev – poskočni slon in eksplozivni polž.

Pravilno izpolnjene kupone z nalepljenimi znaki z embalaž čajev oz. risbe/pesmi udeleženci pošljejo po pošti na naslov organizatorja igre: ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, s pripisom »Otroški čaj« najkasneje do vključno 31. 12. 2014 (velja datum poštnega žiga), skupaj z osebnimi podatki o udeležencu (ime, priimek, naslov, tel./mob. številka). Nepravilno izpolnjenih, nepopolnih ter prepozno prispelih nagradnih kuponov in risb oz. pesmi organizator ne bo upošteval v zaključnem žrebanju.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko udeleženec večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak udeleženec lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Nagradno žrebanje bo 5. 1. 2015 ob 12. uri v prostorih organizatorja.

Nagradni sklad

V okviru te nagradne igre bo organizator podelil naslednje nagrade:

5 x praznovanje rojstnega dne v Atlantisu

Obveščanje nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletni strani www.1001.cvet.si. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po pošti najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

Darilo za nakup

Vsi potrošniki, ki v času trajanja nagradne igre zberejo skupno 8 znakov z notranjosti pokrova novih otroških čajev 1001 cvet, pa lahko dodatno pridobijo še posebno darilo za nakup: otroško vstopnico za 4-urno kopanje v Svetu doživetij v Atlantisu. Število daril je omejeno. Organizator bo podelil 800 vstopnic po pravilu vrstnega reda prejema kuponov.

Potrošniki sodelujejo tako, da zbrane znake nalepijo na za to predvideno mesto na nagradnem kuponu. Izpolnjen kupon najkasneje do 31. 12. 2014 pošljejo na naslov organizatorja. Organizator bo vodil evidenco prispelih kuponov po kriteriju vrstnega reda prispelosti na njegov naslov ter prvim 800 udeležencem najkasneje do 10. 1. 2015 poslal darilo – otroško vstopnico za 4-urno kopanje v Svetu doživetij v Atlantisu. Prav vsi kuponi, ki bodo na naslov organizatorja prispeli najkasneje do 31. 12. 2014 pa bodo vključeni tudi v žrebanje za glavne nagrade.

Odgovornost

Organizator za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke udeležencev, kot tudi za prijave, ki so nečitljive, nepopolne ali niso bile prejete v roku, ne odgovarja in jih v okviru te nagradne igre ne bo upošteval. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva poslanih daril.

Končne določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

Udeleženec v nagradni igri s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.

Udeleženec, ki v nagradni igri sodeluje s pošiljanjem pesmi ali risb, soglaša, da lahko organizator njegovo delo objavi na svoji spletni strani in na Facebook profilu 1001cvet. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira, hrani in obdeluje zbrane osebne podatke za namene podelitve nagrad, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za raziskave trga. Prav tako soglaša, da mu organizator po pošti ali elektronski pošti pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Udeleženec v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Udeleženec to stori po elektronski pošti na naslov odjava@zito.si ali pisno na naslov organizatorja ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca za namen neposrednega trženja, o čemer ga bo v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

Ta pravila začnejo veljati 15. 10. 2014.

Nazaj