Nagradne igre

Velika nagradna igra 1001 CVET

Okusite doživetje s čaji 1001 CVET! Sodelujte v veliki nagradni igri 1001 CVET in se potegujte za bogate nagrade – osebni avtomobil Opel Adam in smuči Elan Delight.

Nagradna igra je zaključena. Oglejte si zapisnik nagradne igre.

Nagrade prejmejo:

Avtomobil Opel Adam

 • Katarina Gros

smuči Elan Delight

 • Vida Vrh
 • Tanja Gabrielcig
 • Maja Resnik
 • Alen Štrakl
 • Frančiška Spiegl

 

Nagrajenkam in nagrajencu iskreno čestitamo, vsem ostalim, ki ste sodelovali v nagradni igri, pa se seveda zahvaljujemo za sodelovanje in vas vabimo, da srečo poskusite tudi v prihodnje.

 

Arhiv – besedilo nagradne igre in obvestila

POMEMBNO SPOROČILO GLEDE PREVZEMA SKODELIC: Spoštovani kupci! Obveščamo vas, da je prišlo do nenačrtovanega zamika pri dobavi skodelic 1001 cvet. Zaradi vremenske ujme nam dobavitelj ni mogel pravočasno dobaviti skodelic, zato bodo skodelice za prevzem na navedenih prodajnih mestih dostopne od 15. 3. 2014 dalje (in ne od 20. 2., kot je napisano v letaku). Zaradi tega bomo prestavili tudi datum zaključnega žrebanja za velike nagrade, ki bo 10. 4. 2014 (in ne 15. 3., kot je navedeno v letaku). Za zamudo, na katero žal nismo imeli vpliva, se vam iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

POMEMBNO OBVESTILO KUPCEM GLEDE ZBIRANJA TOČK: Cenjene kupce čajev 1001 cvet obveščamo, da, ne glede na navedbe v nagradnem letaku, za pridobitev skodelice in sodelovanje v nagradni igri veljajo vse oblike zbranih točk s čajev 1001 cvet (krožci s točkami in filter vrečke), pri čemer ni nujno, da potrošnik zbere kombinacijo 3 vrečke in 3 točke, pomembno je le, da je skupni seštevek točk 6. Za spremembo pravil smo se odločili, ker se na trgu zaradi zalog še pojavljajo dvojne oznake na zeliščnih in pravih čajih. Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

V nagradni igri lahko sodelujete na dva načina, in sicer:

 1. Zberete 6 točk s čajev 1001 CVET, od tega 3 točke z zeliščnih ali pravih in 3 točke s sadnih čajev.
  Točke so natisnjene na dnu škatlic čajev 1001 CVET. Točke so v obliki krožcev s številko 1 oz. 2 (in pomenijo eno oz. dve točki) in v obliki filter vrečk (ena ali dve filter vrečki, ki pomenita eno oz. dve točki)

  ali

 2. V spletni aplikaciji Moj okus sestavite nov okus sadnega čaja 1001 CVET.

Nagradno žrebanje bo potekalo 10. 4. 2014, seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v sedmih dneh po žrebanju na spletni strani www.1001.cvet.si. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema tudi pisno obveščeni.

Za več informacij o nagradni igri, nagradah in pogojih sodelovanja poglejte letak (.pdf) ali preberite pravila in pogoje sodelovanja spodaj.

______________________________________________________________

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Velika nagradna igra 1001 cvet«

 

Organizator

Organizator nagradne igre je družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana (v nadaljevanju kot: organizator).

 

Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Velika nagradna igra 1001 cvet« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Namen nagradne igre je nagrajevanje zvestih potrošnikov in promocija blagovne znamke 1001 cvet.

Nagradna igra se začne 15. 1. 2014 ob 00:00 uri in se zaključi 5. 4. 2014 ob 24. uri. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.1001cvet.si in na nagradnih letakih na prodajnih mestih trgovskih verig Spar, Interspar, Tuš in Mercator po Sloveniji.

 

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji (v nadaljevanju kot: udeleženci), ki v času trajanja nagradne igre:

– zberejo 6 točk s čajev 1001 cvet (od tega 3 točke z zeliščnih ali pravih in 3 točke s sadnih čajev (točke so natisnjene na dnu škatlic čajev 1001 cvet. Točke so v obliki krožcev s številko 1 oz. 2 (in pomenijo eno oz. dve točki) in v obliki filter vrečk (ena ali dve filter vrečki, ki pomenita eno oz. dve točki)

ali

–  na spletni strani  www.1001cvet.si/moj-okus z izpolnjenim obrazcem predlagajo nov okus čaja.

Pravilno izpolnjene kupone z nalepljenimi točkami z embalaž čajev udeleženci oddajo na prevzemnih mestih skodelic ali pošljejo po pošti na naslov organizatorja igre:  ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, s pripisom »Velika nagradna igra 1001 cvet« najkasneje do vključno 5. 4. 2014 (velja datum poštnega žiga). Za sodelovanje brez nakupa lahko udeleženci oddajo svoj predlog novega okusa čaja na spletnem naslovu www.1001cvet.si/moj-okus najkasneje do vključno 9. 4. 2014 do 24. ure. Nepravilno izpolnjenih, nepopolnih ter prepoznih nagradnih kuponov in predlogov čajev organizator ne bo upošteval v zaključnem žrebanju.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko udeleženec večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak udeleženec lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Nagradno žrebanje bo 10. 4. 2014 ob 12. uri v prostorih organizatorja.

 

Nagradni sklad

V okviru te nagradne igre bo organizator podelil naslednje nagrade:

–       1 x osebni avto Opel Adam

–       5 x smuči Elan Delight

 

Obveščanje nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletni strani www.1001.cvet.si. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po pošti najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

 

Darilo za nakup

Vsi, ki v času trajanja nagradne igre zberete skupno 6 točk z embalaž čajev 1001 cvet,  in sicer 3 točke s številkami (s sadnih čajev) in 3 točke z vrečkami (z zeliščnih ali pravih čajev), lahko pridobite posebno darilo za nakup: čajno skodelico 1001 cvet.

 

Zbrane točke nalepite na za to predvideno mesto na nagradnem letaku. Z izpolnjenim kuponom prevzemite darilo na informacijskem pultu izbranih prodajnih mest. Prevzem skodelic bo mogoč od 15. 3. 2014 dalje (in ne od 20. 2., kot je napisano v letaku). Število skodelic je omejeno na 15.000 kosov, skodelice lahko na navedenih prodajnih mestih prevzamete, dokler zaloga ne poide. Prodajna mesta, kjer lahko prevzamete svojo skodelico, so naslednja:

Blagajne Žitovih prodajaln po Sloveniji: Diskont Šmartinska, Šmartinska 154, LJ; Trgovina Hlebec, Kolodvorska 3, LJ; Trgovina BTC pokrita tržnica, Šmartinska 152,LJ; Kruharna Vodnikov trg, Vodnikov trg 5, LJ; Trgovina Tržaška, Tržaška 90, LJ; Kruharna Pražakova, Pražakova 11, LJ; Trgovina Arkade, Adamič Lundrovo nabrežje, LJ; Trgovina Pri Peku, Vilharjeva 25, LJ; Trgovina Železniška  postaja, Trg OF 7, LJ; Trgovina Tržnica Bežigrad; Dunajska 48, LJ; Poslovalnica Avtobusna postaja, Trg OF 4 LJ; Delikatesa VAM Koseze, Vodnikova 187, LJ; Kruharna MDB Vič, Trg Mladinskih delovnih brigad 9 LJ; Žito Trubarjeva, Trubarjeva 7, LJ; Trgovina Čufarjeva, Čufarjeva 2, LJ; Trgovina Zaloška, Zaloška 51, LJ; Trgovina Dunajska, Dunajska 15, LJ; Trgovina Radomlje, Prešernova 43, Radomlje; Trgovina Kruhek, Idrijska c. 21, Vrhnika; Trgovina Jazon, Cankarjev trg 6, Vrhnika; Trgovina Logatec, Cankarjeva 5, Logatec; Delikatesa Cerknica, Cesta 4.maja 47, Cerknica; Trgovina Erazem Postojna, Novi trg 7b, Postojna; Trgovina Sežana, Ul. Mirka Pirca 4, Sežana; Kruharna Koper tržnica, Pristaniška ul.2, Koper; Kiosk Ločna, Ločna 2, Novo mesto; Tgovina Sezam BTC, Ljubljanska c. 27, Novo mesto; Kiosk Krško, Cesta 4. julija 86, Krško; Trgovina Žito Intes, Meljska cesta 19, Maribor; Trgovina Tezno, Jožice Flander 2, Maribor; Kruharna Center MB, Trg revolucije 2, Maribor; Trgovina Hlebček, Rožna dolina 8, Lesce.

Informacijski pulti trgovin Mercator in Tuš: Mercator Hipermarket Šmartinska Ljubljana, Hipermarket Šiška Ljubljana, Hipermarket Rudnik Ljubljana,  Hipermarket Maribor Tabor II, Hipermarket Maribor Pobrežje, Hipermarket Velenje Hipermarket Slovenj Gradec, Hipermarket Murska Sobota, Hipermarket Ptuj, Hipermarket Nova Gorica mesto, Hipermarket Nova Gorica, Hipermarket Postojna, Hipermarket Koper, Hipermarket Novo mesto Bršljin, Hipermarket Brežice, Hipermarket Škofja Loka, Hipermarket Kranj Primskovo, Hipermarket Kranj Savski otok, Hipermarket Jesenice, Hipermarket Domžale, Hipermarket Kamnik, Hipermarket Celje; Tuš: Tuš Planet Kranj, Tuš Planet Koper, Tuš Planet Celje, Tuš Planet Novo mesto, Tuš Planet Maribor-Studenci, Tuš supermarket BTC Ljubljana,Tuš supermarket Sežana.

 

Odgovornost

Organizator za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke udeležencev, kot tudi za prijave, ki so nečitljive, nepopolne ali niso bile prejete v roku, ne odgovarja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva poslanih daril.

 

Končne določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

Udeleženec v nagradni igri s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira, hrani in obdeluje zbrane osebne podatke za namene podelitve nagrad, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za raziskave trga. Prav tako soglaša, da mu organizator po pošti ali elektronski pošti pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Udeleženec v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori po elektronski pošti na naslov: odjava@zito.si ali pisno na naslov organizatorja ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca za namen neposrednega trženja, o čemer ga bo v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

Ta pravila začnejo veljati 15. 1. 2014.

 

Nazaj