Pravila in splošni pogoji

Pravila in splošni pogoji nagradnega natečaja »Predlagaj svoj okus sadnega čaja 1001 cvet«

ORGANIZATOR:

Organizator nagradnega natečaja »Predlagaj svoj okus sadnega čaja 1001 cvet« je Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.

POGOJI SODELOVANJA V NATEČAJU:

Natečaj poteka med 15. januarjem 2014 in 9. aprilom 2014 (trajanje natečaja smo podaljšali) na spletni strani www.1001cvet.si/moj-okus v okviru Velike nagradne igre blagovne znamke 1001 cvet, ki poteka v tem terminu na prodajnih mestih po vsej Sloveniji z nagradnim skladom : 1 x osebni avtomobil Opel Adam, 5 x smuči Elan Delight. V žrebanju za glavne nagrade lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja nagradne igre zberejo 6 točk s čajev 1001 cvet in vsi, ki v času trajanja nagradne igre oddajo svoj predlog čaja na spletni strani www.1001cvet.si/moj-okus. Vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddali svoj predlog čaja, bodo sodelovali v zaključnem žrebanju nagradne igre, ki bo 10. 4. 2014 ob 12:00 v prostorih organizatorja igre. Avtor zmagovalnega čaja pa bo prejel nagrado - letno zalogo čajev 1001 cvet (52 škatlic čaja 1001 cvet), okusov po lastni izbiri.

V natečaju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki na spletni strani ustvarijo svoj okus čaja 1001 cvet. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati pravne osebe in zaposleni pri organizatorju in v podjetjih, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradnega natečaja, ter njihovi ožji družinski člani. Nakup ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

NAMEN NATEČAJA:

Namen natečaja je izbor novega okusa čaja 1001 cvet.

NAVODILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER POTEK NATEČAJA:
Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo tako, da na spletni strani www.1001cvet.si/moj-okus v spletni aplikaciji z orodji, ki so na voljo, iz določenega spiska sestavin ustvarijo svoj okus čaja 1001 cvet. Svoj predlog oddajo tako, da po izboru sestavin potrdijo predlagan okus, ga poimenujejo, vpišejo zahtevane podatke, se strinjajo s pravili natečaja in pritisnejo gumb »oddaj«. S posredovanjem vseh potrebnih podatkov sodelujejo v glavnem žrebanju Velike nagradne igre 1001 cvet za avto Opel Adam in 5 x smuči Elan Delight ter sodelujejo v natečaju za izbor novega okusa čaja in se potegujejo za glavno nagrado natečaja, ki je letna zaloga čajev 1001 cvet (52 škatlic čaja okusov po lastnem izboru).

Število predlogov, ki jih odda posamezen sodelujoči, ni omejeno. Odda lahko neomejeno število različnih predlogov.Vsak predlog, pripravljen skladno z navodili, bo takoj objavljen v Galeriji skupaj z imenom čaja in imenom avtorja (vzdevek). Predloge čajev bomo na spletni strani zbirali od 15. 1. 2014 do vključno 9. 4. 2014 do 24. ure.
Po tem datumu vpisovanje novih predlogov ne bo več mogoče.

POTEK IZBORA ZMAGOVALNEGA ČAJA
1. FAZA: PREDIZBOR STROKOVNE KOMISIJE
Izmed vseh predlaganih čajev bo petčlanska strokovna komisija organizatorja (sestavljena iz vodje dejavnosti, tehnologa, predstavnika marketinga in dveh predstavnikov prodaje) naredila ožji izbor 20 čajev, ki se bodo uvrstili v nadaljnji postopek izbire.

Kriteriji izbire v ožji izbor so naslednji:

  • Tehnološka izvedljivost v proizvodnji
  • ustreznost predlaganega okusa ( v smislu, da takšnega ali zelo podobnega izdelka še ni v prodajnem asortimanu blagovne znamke 1001 cvet)
  • Prodajni potencial izdelka (okus, ki je dovolj zanimiv za širši krog porabnikov)
  • Ožji izbor 20 čajev bo komisija opravila do 17. 4. 2014 in rezultate vmesnega izbora objavila na spletni strani www.1001cvet.si/moj-okus

 

2. FAZA : FINALNI IZBOR STROKOVNE KOMISIJE
Organizator bo za vseh 20 čajev ožjega strokovnega izbora pripravil vzorčne proizvode in jih testiral na interni degustaciji. Izdelke bo ocenil po utečenih strokovnih merilih in praksi izbora okusov in 10 izdelkov z najvišjimi ocenami ponudil v glasovanje potrošnikom.

Izbor na podlagi degustacij bo potekal do 5. 5. 2014.
Izbranih 10 izdelkov bo tega dne objavljenih na spletni strani www.1001cvet.si/moj-okus.

3. FAZA: ZAKLJUČNI IZBOR -- GLASOVANJE POTROŠNIKOV
10 čajev, ki jih bo strokovna komisija na podlagi testiranja vzorcev uvrstila v najožji izbor, bo 5. 5. 2014 objavljenih na spletni strani www.1001cvet.si/moj-okus. Od 5. 5. 2014 do 20. 5. 2014 do 24. ure bodo uporabniki spletne strani lahko izmed teh 10čajev glasovali za svojega favorita , in sicer tako, da v Galeriji pod izbranim predlogom kliknejo gumb Glasuj.
Uporabniki lahko za svojega favorita glasujejo največ enkrat na dan z enega računalnika ( IP naslova). Vsak sodelujoči v natečaju lahko druge nagovarja h glasovanju za njegov predlog. V primeru kršitev pravil o glasovanju bodo vsi nepošteno pridobljeni glasovi odstranjeni in ne bodo upoštevani pri končnem izboru.

Zmagovalni čaj bo tisti, ki bo v času glasovanja prejel največ glasov. Zmagovalec natečaja bo objavljen 21. 5. 2014, obvestilo o bo prejel najkasneje v 7 delovnih dneh po razglasitvi rezultata. Nagrado bo prevzel na osnovi odziva na prejeto obvestilo. Nagrajenec natečaja se obvezuje, da bo organizatorju na voljo za promocijske aktivnosti, povezane z natečajem (intervjuji, predstavitve ...). Za navedene aktivnosti zmagovalcu ne pripada nobeno denarno nadomestilo. Če se nagrajenec na prejeto obvestilo ne bo odzval ali ne bo podpisal avtorske pogodbe, bo organizator štel, da uporabnik ne želi sodelovati. V tem primeru je organizator prost vsakršnih obveznosti. Lahko se odloči, da se nagrada ne podeli ali da se podeli drugim predlogom. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator nagradnega natečaja ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih tega natečaja. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je nagrajeni v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevate odstranitev svoje vsebine. Odstranitev s spletnega mesta www.1001cvet.si/moj-okus sodelujoči zahtevate s poslanim e-sporočilom na info@zito.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja.
Organizator iz naslova posredovanih predlogov v natečaj, ki niso nagrajeni, nima nikakršne odgovornosti, da bi te predloge uresničil ali v kakršnem koli smislu poplačal.
V primeru izenačenega rezultata končni izbor čaja za proizvodnjo izvede strokovna komisija proizvajalca, vsi avtorji z enakim številom glasov pa prejmejo enako nagrado- letno zalogo čaja 1001 cvet. Izbor strokovne žirije in uporabnikov je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča.

VAROVANJE PODATKOV:
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradnem natečaju ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v natečaju, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v družbi Žito d.d. ter uporabijo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Žito d.d., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

Pridobljene osebne podatke bo družba Žito d.d. skrbno varovala in uporabljala v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če sodelujoči v natečaju ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v natečaju, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Žito d.d., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana ali po elektronski pošti info@zito.si, organizator pa mora ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE:
Pravila in splošni pogoji tega natečaja so na voljo na spletni strani www.1001cvet.si/moj-okus Sodelujoči v natečaju so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.1001cvet.si/moj-okus.

V Ljubljani, 10.1.2014